Referenční a spolupracující partneři

Za dobu několika let jsme realizovali zakázky pro několik desítek zákazníků z různých segmentů trhu a z různých oblastí České republiky.

Dáváme maximální důraz na kvalitu odvedené práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a své výsledky práce odevzdáváme vždy v maximálně přehledné a srozumitelné formě.

Dlouhodobě pak spolupracujeme s těmito společnostmi a organizacemi:

 • Lawers ekodomy s.r.o.M

  „Zaměření polohopisu pro projekt, vytyčení stavby, případné vyhotovení geometrického plánu vždy svěřujeme firmě Geodetický servis. Vím, že se vždy na ně mohu 100% spolehnout.“

  Roman Čambora, jednatel společnosti

 • DUMar

  „Polohopisy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení, všechny tyto práce pro nás dělají lidé z firmy Geodetický servis. Vždy solidní jednání, rychlí, spolehliví.“

  Martina Dudková, majitelka firmy

 • OKK, a.s.

  „Firma Geodetický servis nám již několikrát provedla zaměření skládek koksu a následný výpočet kubatury, s jejich prací jsem byl vždy velmi spokojen.“

  Ing. Petr Skřížala, technolog

 • AVOS, s.r.o., divize Leninhouse

  „Firma Geodetický servis využíváme zejména při vytyčení staveb. S jejich prací jsme byli vždy spokojení.“

  Bc. Michaela Kalivodová, ředitel společnosti

 • AZ Envi s.r.o.

  „Zaměření skládek odpadů pro nás provádí firma Geodetický servis. Vždy naprostá spokojenost!“

  Ing. Klváč Radek, jednatel společnosti

 • DAS, s.r.o.

  „Speciální geodetické práce pro nás již několikrát prováděla firma Geodetický servis. Vždy kvalitně a spolehlivě odvedená práce!“

  Michal Kolarský, manažer pro systém a jakost

Dále jsme prováděli práce například pro firmy:

 • Skanska a.s. – rekonstrukce dráhy letiště Leoše Janáčka
 • KR Ostrava a.s. – rekonstrukce kanalizací a vodovodu na ul. Matiční, Hrabákova, Hornická v Ostravě
 • KR důlní služby a.s.– Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice – 2. Etapa, Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů
 • Polanský s.r.o. – výstavba komunikací v areálu firmy Rockwool, Bohumín
 • Prolemax s.r.o. – výstavba dětského hříště na ulici Volgogradská, Ostrava
 • Aftermining s.r.o. – humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy

+ mnoho dalších spokojených klientů zejména při vytyčení staveb rodinných domů či vyhotovení geometrických plánů