Uvedené ceny jsou bez DPH

Zjednodušený ceník
Zaměření polohopisu pro projekt 5 000 Kč
Vytyčení stavby RD 5 900 Kč
Geometrický plán vyznačení budovy 5 900 Kč
rozdělení pozemku – do 100m nové hranice 6 900 Kč
vymezení věcného břemene – do 100m vytyčené hranice 4 900 Kč
Vytyčení vlastnické hranice do 100m vytyčené hranice 7 900 Kč


Zobrazit kompletní ceník


Uvedené ceny slouží k předběžnému stanovení ceny za provedenou prací. Jelikož každá zakázka v geodézii je svým způsobem jedinečná, je možné při příznivých podmínkách pro měření, či při větším objemu prací poskytnout slevu, případně při komplikovaných podmínkách může být cena navýšená.
Pro stanovení přesné cenové nabídky nás prosím kontaktujte.